Objednávky

Objednávky 2017
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf obj. 1
pdf obj. 2
pdf obj. 3
pdf obj. 4
pdf obj. 5
Zverejňovanie objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z.z