Pozemkové spoločenstvo

Uznesenia zo zhromaždenia vlastníkov PS Černina
pdf Uznesenie 07.04.2018
pdf Uznesenie_18.03.2017
Zoznam členov Pozemkového spoločenstva Černina k 31.12.2017
pdf Zoznam členov Pozemkového spoločenstva Černina k 31.12.2017
Výbor PS Černina
pdf Výbor PS Černina
Dozorná rada PS Černina
pdf Dozorná rada PS Černina