Pozemkové spoločenstvo

Uznesenie zo zhromaždenia vlastníkov zo dňa 18.03.2017
pdf Uznesenie_18.03.2017
Zoznam členov Pozemkového spoločenstva Černina k 31.12.2016
pdf Zoznam členov Pozemkového spoločenstva k 31.12.2016
Výbor PS Černina
pdf Výbor PS Černina
Dozorná rada PS Černina
pdf Dozorná rada PS Černina